Kouzlo hor

Kouzlo hor

Exkurze V2.B

Po úspěšném zvládnutí prvního semestru jsme se třídou V2.B v rámci předmětu Světová ekonomika zavítali do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových na výstavu děl fotografa Viléma Heckela (1918 – 1970). Tento známý fotograf se, jak již název výstavy napovídá, soustředil zejména na fotografie hor – českých, slovenských nebo velehor v Asii či jižní Americe. Fotografie nebyla pro Viléma Heckela jen koníčkem, nýbrž i zaměstnáním, takže část výstavy tvořily jeho reportážní fotografie z různých sportovních událostí či důležitých milníků československé historie – čímž jsme si připoměli probíranou látku ze začátku školního roku.

Jádrem výstavy však byly snímky zachycující různé vysokohorské expedice, přechody Tater či Krkonoš. Díky popiskům u fotografií jsme si mohli jednak udělat obrázek o tehdejší době, za druhé jsme si mohli zopakovat i základní geopolitické souvislosti světové ekonomiky druhé poloviny 20. století.

Úspěšnému českému fotografovi se však hory staly osudnými. Dne 31. května 1970 zahynul spolu s ostatními členy expedice, kteří se vydali zdolat vrchol Huascarán. Výstava je tedy důstojnou vzpomínkou na tuto neobyčejnou osobnost české fotografie i horolezectví.

daneprolidi.cz