Jak se dívat na obraz

Jak se dívat na obraz

Program Národní galerie ve Šternberském paláci

Žáci O3.C se vydali 11. 12. 2018 na odbornou exkurzi do Prahy. Prošli Královskou cestu od Prašné brány na Hradčanské náměstí s krátkou zastávkou na Staroměstském náměstí, kde probíhal vánoční trh. Ve Šternberské paláci se učili pod vedením lektorky, jak se dívat na obraz.

Díla německých, italských a holandských mistrů posloužila k pochopení pojmů portrét, zátiší, krajinomalba a také k rozlišení znaků gotiky, renesance a baroka. Nabyté znalosti využijí žáci v hodinách dějin umění.

Mgr. Jana Kotková