JA & NN

JA & NN

Innovation Camp

Ve středu 7. října 2015 se šest vybraných žáků převážně ze třetích ročníků zúčastnilo celodenní soutěže JA & NN Innovation Camp v prostředí Národní technické knihovny v Praze.

Organizátorem byla společnost Junior Achievement, o.p.s. a partnerem NN pojišťovna a penzijní společnost.

Cílem soutěže bylo hledat inovativní řešení reálného problému na základě zadání a vytvořený koncept prezentovat před odbornou porotou. Letošní téma bylo zvoleno vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji „Zařazení seniorů do společnosti“. Soutěže se zúčastnilo dvacet středních škol z České republiky. Každá škola nabídla šest žáků, kteří byli náhodně rozděleni do 20 týmů a s přidělenými patrony – studentem VŠ a zaměstnancem  NN pojišťovny - zpracovávali 6 hodin zadané téma.

Žáci si vyzkoušeli práci v týmu a prověřili si prezentační a komunikační schopnosti a dovednosti potřebné k úspěšné propagaci vlastních nápadů.

Naše žákyně byla členkou týmu, který se umístil na 2. místě s tématem „Projekt, který spojuje domovy„ (domy seniorů s dětskými domovy). Vlastní hodnocení všech zúčastněných žáků bylo velmi pozitivní.

daneprolidi.cz