Informace k praxím pro studenty 2. ročníku VOŠ

Informace k praxím V2.BC ve školním roce 2019/2020

Vážení studenti,

vzhledem k aktuální situaci jste nemohli absolvovat v termínu 11. – 29. 5. 2020 povinnou 3týdenní praxi. Tato praxe je však dle akreditace součástí studia. 

MŠMT vydalo dne 6. 5. 2020 Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání
a absolutoria ve vyšší odborné škole a konzervatoři v roce 2020, ve kterých je uvedeno, že škola je oprávněna organizovat odborné praxe i v období školních prázdnin. Zároveň tato pravidla umožňují uznat a započítat do odborné praxe činnosti, které student vykonává v rámci mimoškolních aktivit a které souvisí s oborem vzdělání. Student je povinen tyto činnosti doložit prokazatelným způsobem (pracovní smlouva, smlouva o dobrovolnictví apod.).

Pokud do 31. 8. 2020 doložíte pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o dobrovolnictví, ze které bude jasně patrné, že jste v době od 16. 3. 2020 do 31. 8. 2020 vykonávali činnost související s oborem vzdělání v délce min. 3 týdny, praxe Vám bude uznána. V opačném případě budete praxi absolvovat v průběhu zimního období školního roku 2020/2021.

 

Jablonec nad Nisou 22. 5. 2020

Ing. Helena Janegová

 

 

 

 

daneprolidi.cz