Hurá do Lázní! Druháci navštivili libereckou galerii

Hurá do Lázní! Druháci navštivili libereckou galerii

Třída O2. A v Galerii Lázně

Třída O2. A navštívila 22. 6.  Muzeum Karlova mostu s komentovanou prohlídkou v jedinečných prostorách Galerie Lázně v Liberci.

Při příchodu do Galerie nás již čekala milá paní průvodkyně, která nám věnovala hodinu a půl uceleného výkladu. Mohli jsme si prohlédnout téměř všechny prostory Galerie i s právě probíhajícím výstavami.

V bazénové hale se právě připravovala nová výstava, a tak žáci zhlédli i její přípravu.

Dozvěděli jsme se také, že základ sbírkového fondu Oblastní galerie Liberec tvoří původní sbírky výtvarného umění Severočeského muzea. Jejich podoba se výrazně změnila v roce 1904 po smrti Heinricha Liebiega (bratra Johanna Liebiega ml.), který svou sbírku spolu s velkorysým darem 600 000 rakouských korun odkázal městu Liberci.

Žáci si prohloubili znalosti ze školních lavic a nenásilnou formou skloubili příjemné s užitečným.

Dita Kosáková
Vyučující českého jazyka

daneprolidi.cz