Exkurze O3.E

Exkurze O3.E

Mladá Boleslav – Škoda Auto a.s.

Autobus se rozjíždí a my vyrážíme na exkurzi do Mladé Boleslavi. Konkrétně máme v plánu navštívit největšího výrobce automobilů v České republice – Škoda Auto a.s. Po příjezdu jsme dostali komunikační zařízení, pomocí kterého nám byl sdělován odborný výklad o společnosti. Vyzvedly si nás dvě paní průvodkyně, se kterými jsme strávili celou exkurzi.

Nejprve nás autobus zavezl do hlavního závodu, kde se nacházely různé výrobní haly a nejen to. Areál byl tak velký, že by se dal nazvat jako město v městě. Nejdelší ulice dosahovala skoro k jednomu kilometru na délku. Byli jsme seznámeni s tím, co se kde nachází. Viděli jsme například testovací polygon, kterým projede každé nově vyrobené auto. Dále jsme viděli budovu, která zásobuje energií celý areál a značnou část města, jídelnu pro zaměstnance či malou polikliniku. To hlavní však následovalo až v době, kdy jsme zastavili a vstoupili do jedné z výrobních hal. Přesněji do části, kde probíhala montáž motorů. Dozvěděli jsme se, jaké specifické motory vůbec firma vyrábí a poté jsme byli součástí samotné výroby. Byly nám ukázány jednotlivé postupy, systém logistiky a pracovní povinnosti, které musí zaměstnanci vykonávat. Zjistili jsme i to, jak dlouho trvá celé auto vyrobit, jaké fáze tomu předchází, co je nejdůležitější nebo kolik procent výroby obstarávají roboti či laserové stroje v jednotlivých částech. Jsou totiž úseky, kdy je nutná fyzická přítomnost zaměstnanců, ale někde zase přes 80 % práce pokrývají roboti se stroji. Byli jsme také součástí výroby karoserií pro auta, konkrétně dveří pro odlišné modely. Pozorovali jsme postupné tvarování plechu přímo od začátku až po finální úpravy.

Když program v provozním areálu skončil, přesunuli jsme se do muzea, kde jsme byli seznámeni s celou historií počínaje nejen auty, ale i prvotním seznámením zakladatelů či vytvořením prvních jízdních kol. Samozřejmě jsme jednotlivé dopravní prostředky osobně viděli a po chronologickém vývoji jsme se dostali až ke konceptům budoucnosti. Nechyběly ani velmi vzácné závodní speciály, auta pro filmová ztvárnění či formule.

Celá exkurze se nám moc líbila a dala nám opravdu hodně. Dozvěděli jsme se nejen zajímavé informace o firmě, ale také informace praktické, spojené s celkovým koloběhem výroby, což se nám do hodin ekonomik bude určitě hodit. Děkujeme paním učitelkám Ing. Věře Boučkové a Ing. Heleně Janegové za pedagogický doprovod.

Za třídu O3.E – Petr Šourek

daneprolidi.cz