Exkurze do Vídně

Exkurze do Vídně

Třída O2.C vyjela za krásami Vídně

Ve čtvrtek 15.6 a pátek 16. 6 se studenti druhého ročníku třídy O2.C vydali společně se svými vyučujícími na exkurzi do Vídně. Co se ubytování týče, všichni byli velice spokojeni. Hotel stál blízko centra, což studentům umožnilo vidět spoustu památek. Navštívili například  Vídeňskou státní operu, radnici, rakouský parlament, katedrálu svatého Štěpána, Pavilon secese, Hofburg a mnoho dalších památek. Studenti si zde mohli vyzkoušet průvodcovství v anglickém jazyce. Na závěr se také podívali do zábavného parku Prater. Exkurze se velice vydařila, stejně tak jako počasí.

Tímto bychom chtěli my všichni studenti O2.C poděkovat  konkrétně třídní  učitelce paní Skalové a paní  učitelce Kozelkové  za celé zorganizování této akce.

Třída O2.C, Konečná