Erasmus+

Erasmus+

2021-2027

era.jpg

Naše škola obhájila certifikát kvality VET Charter a pro následující roky pro Vás plánujeme:

  • Odborné praxe v délce 4 týdnů ve 3. ročníku OA a 2. ročníku VOŠ v zemích EU
  • Odborné praxe v délce 3 měsíců pro 3. a 4. ročník OA a 1.-3. ročník VOŠ v zemích EU
  • Odborný kurz Business v délce 2 týdnů na VŠ v Nizozemí
  • Roční pobyt v zahraničí s možností složení závěrečné (maturitní) zkoušky na dané škole v Irsku / Německu.

Pro zahraniční partnery zajistíme pobyt jejich žáků a studentů v našem prostředí, což pro vás bude také jistě přínosné a zajímavé.

Pro pedagogy máme připravené odborné a jazykové programy dle jejich zájmu a potřeb pro zajištění a udržení vysoké kvality výuky.

Naše zahraniční pobyty jsou připravené s ohledem na inkluzi a rozmanitost, Při přípravě zahraničních pobytů se snažíme o maximální zajištění spravedlivých a rovných podmínek pro všechny účastníky, zapojujeme žáky a studenty s omezenými možnostmi.

Podporujeme environmentálně udržitelné a odpovědné chování a způsoby cestování.

Využíváme v maximální míře digitální nástroje a online platformy, které můžete dále využívat ve svém profesním růstu.

Vyhledáváme kvalitní partnery pro spolupráci v rámci Evropského prostoru vzdělávání, jsme součástí sítě Erasmus.

Takže, připravte si kufry, pasy a negativní Covid test a jdeme na to!

Tým Erasmus

daneprolidi.cz