EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2018

EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2018

Krajské kolo

Ve čtvrtek 27. září 2018 se uskutečnilo krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2018. Pořádající školou byla Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, která se tak stala místem setkání pěti týmů složených z žáků 4. ročníků oborů vzdělání Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Soutěže se zúčastnily týmy z Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou, z Obchodní akademie a Jazykové školy v Liberci a z Obchodní akademie v České Lípě.

První část soutěže obsahovala vědomostní test, kde žáci museli prokázat své znalosti z předmětů ekonomiky, účetnictví, práva a informačních technologií. Ve druhé části soutěže žáci předvedli nejen své odborné znalosti, ale především schopnost rychle reagovat a prezentovat předem neznámé téma, které se týkalo především nástrojů pro zhodnocení předem stanoveného finančního obnosu. Celá soutěž je postavena na týmové spolupráci
a podporuje u studentů kolektivní přístup k řešení problémů.

Vítězem se stal tým z Obchodní akademie v Liberci, 3. místo získal tým z naší školy ve složení Tereza Hrdá, Karolína Líbalová a Markéta Rozkovcová. I další tým ve složení Petra Nedvědová, Rudolf Hýrek a Daniel Rozkovec vzorně reprezentoval naši školu.

Všichni soutěžící získali cenné zkušenosti a ověřili si jak své odborné znalosti, tak schopnost prezentovat předem neznámé téma a vystupovat na veřejnosti.

Ing. Helena Janegová