# E R A S M U S D A Y S

# E R A S M U S D A Y S

Soutěž o ceny

Odpovězte na následující otázky a nejpřesnější odpovědi na každou otázku obdrží ceny.

Odpovědi odevzdejte Mgr. R. Čagovcové, nebo Ing. D. Hojsákové, nebo do krabice ve studovně do 13.10.2018

 

1, Kolik let již funguje projekt zahraničních pobytů a stáží ERASMUS ?

Odpověď:

2, Kolik žáků a studentů VOSMOaOA se celkem již zúčastnilo zahraničních pobytů v projektu Erasmus (dříve Leonardo da Vinci), řízených Mgr. Renatou Čagovcovou a Ing. Denisou Hojsákovou?

Odpověď:

3, Kolik EUR bylo čerpáno (a utraceno) na pobyty zmíněné v otázce č. 2?

Odpověď:

4, Vyjmenujte, kdo si myslíte, že z učitelů byl na zahraničním pobytu Erasmus, ať jako doprovodný učitel, nebo na vlastní stáži?

Odpověď:

Jméno, třída: