Distanční výuka očima žáků

Distanční výuka očima žáků

Názory našich žáků na distanční výuku

Distanční výuka z pohledu maturanta:

Učitelé a žáci se dle mého názoru časem skvěle adaptovali na distanční výuku. Učitelé se snaží veškeré materiály ukládat na stejnou platformu, aby se žáci lehce orientovali. Hodiny jsou přehledně (až na ojedinělé výjimky) zadané v kalendáři a v případě, že se hodina ruší, jsme včas informováni. Učitelé na začátku hodiny a někdy i během hodiny kontrolují docházku a poctivě zapisují absenci. Zkoušení probíhají s kamerou, testy píšeme během online hodin, a to formou kvízu ve forms nebo prací ve wordu/excelu. Učitelé jsou velice tolerantní a shovívaví, ochotni odpovídat na dotazy týkající se předmětu i výuky obecně, domluva s nimi je příjemná. S výjimkou jsem se ve své skupině zatím nesetkal. Vyučující zajímá i to, jak se máme a jak se nám daří.
Co se týče úkolů, jsem spokojený.
Hodiny probíhají hladce, pokud nenastane problém s připojením (osobní zkušenost - časté technické problémy z mojí strany). Z důvodu špatného připojení ze strany učitele nám hodina odpadla pouze jednou. V porovnání se zkušeností mých kamarádů z jiných škol, naše škola zvládá distanční výuku prvotřídně a přistupuje k ní zodpovědně.“

 

Distanční výuka z pohledu žákyně druhého ročníku:

„Můj názor na distanční výuku se dost měnil během celého roku. Na začátku to bylo mnohem lepší, než jezdit do školy každý den a vstávat v 5 ráno. V současné době to vidím jinak. Výuka distanční formou je pro mě dost složitá a náročnější. Úkolů je mnohem víc, celé dopoledne sedím u počítače, když probíhají online hodiny. Někdy odpoledne vypracovávám zadané úkoly. Je to pro mě opravdu dost náročné. Také mám trochu strach z toho, jak se bude situace vyvíjet dál, protože se toho určitě touto formou naučíme méně než ve škole. Další problém je, že nám chybí osobní kontakt se spolužáky, kamarády i učiteli.“

dv.jpg

daneprolidi.cz