Den Země 2018

Den Země 2018

Ekologické exkurze Český ráj

Letos jsme znovu navázali na tradici výletů do Českého ráje. Žáci druhého ročníku absolvovali komentované prohlídky naučné stezky Hruboskalska. Hlavním mottem exkurzí bylo připomenutí oslav Dne Země, ale v pozitivním duchu. Ukázat, že lidé přírodu nejenom ničí, ale zároveň ji i chrání. A stále existují oblasti se zachovalou a zdravou přírodou.

Průvodce nám dělal pan Preisler ze Střediska ekologické výchovy Český ráj. Provedl nás krajem pískovcových skal a hlubokých lesů. Ukázal nám stopy dávné historie, která je v krajině stále vidět. Hruboskalsko, potažmo celý Český ráj je jedinečnou učebnicí geologie i geomorfologie. Velice zajímavé byly ukázky zdejších ekosystémů. Jelikož se jedná o území CHKO, je zde snaha zachovat tzv. les blízký přírodě. Takovou třešničkou na dortu byla návštěva arboreta na Bukovině. Exkurzi jsme již tradičně zakončili u nejstaršího dubu Českého ráje, který se nachází v kempu Sedmihorky.

Mgr. Bohuslav Pavlata