Bozkovské jeskyně

Bozkovské jeskyně

Přístupné dolomity na severu Čech

Ve středu 26. června 2019 se zástupci O1. B a O1. D spustili do 25 metrové hloubky jeskyní v Bozkově. Příjemné osvěžení ve strašlivém horku. Na vlastní oči žáci spatřili, jaké krásy umí vytvořit reprezentant usazených hornin dolomit, o kterém se učili v předmětu ZPV. Poté následoval naopak výstup do výšin na bozkovskou rozhlednu (115 schodů). Slunce se právě opíralo o špici Ještědu jakoby tato dominanta Liberce hořela. Pan učitel Lukeš uplatnil své zeměpisné znalosti a seznamoval nás s dalšími zajímavostmi v okolí. Čas do odjezdu busu jsme využili osvěžením ve formě poléváním se u zázračné studánky a kofolou a poháry v Dřevěnce. Škoda, že ti, kdo si výlet vymysleli, nakonec nejeli. Text dán dohromady společnými silami, zapsal učitel  Jirka Lukeš.

daneprolidi.cz