100. výročí vzniku ČSR

100. výročí vzniku ČSR

O1.C v Legiovlaku

Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020.

Na své dlouhé cestě se zastavil i v Jablonci nad Nisou, a tak měli žáci O1.C příležitost blíže se seznámit s historií čs. legií a okolnostmi vzniku Československa.

Průvodce v uniformě legionáře provedl  žáky O1.C 13 vagony. Ve vozech si žáci prohlédli polní poštu, plukovní prodejnu a další specializované vagony: ubytovací, filmový, kovářský, krejčovský, zdravotní, štábní, velitelský, obrněný. Žáky zaujaly originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech a především možnost najít informace o svém předkovi, který byl legionářem.

Mgr. Jana Kotková