Přijímací řízení VOŠMO - 1. kolo

28. červen 2017

1. termín 28. 6.

2. termín 30. 8.